Burglar Alarm System

चोरी, डकैती, आगलागी तथा

ग्याँस लिक आदिबाट सजिलै बच्ने उपाय  • तपाई बस्ने घर, अफिस अथवा पसल जुनसुकै ठाउँमा Burglar Alarm System प्रयोग गरि चोरी, डकैती, आगलागी तथा ग्याँस लिकबाट सजिलै बच्न सकिने ।
  • कुनैपनि यस्ता घटना हुनासाथ यस System मा तोकिएको फोन वा मोवाइलमा आफै कल गरि तपाईंलाई जानकारी गराउने ।
  • आफ्नै Backup भएकोले वत्ति नभएको खण्डमा पनि सजिलै काम गर्ने े।
  • 16 zone सम्म एउटै System मा define गर्न मिल्ने र हरेक घटनाहरुको रेकर्ड गर्न मिल्न ।

Brand log
HARATI is an ISO 9001:2000 certified company. HARATI is a information and communication technology based company offering products and services including Software, Hardware, GIS, IT Chain Stores, Service Outsourcing and Security Products.
facebook twitter google
Product
downlodeB

Corporate Office

Ukti Marg, Maitighar Height, BabarMahal, Kathmandu, Nepal
P.O.Box # 10376 / Hunting Line: +977-1-4260622 / Fax : +977-1-4267810
Email: info@harati.com.np / Web:www.harati.com.np